Tomasz Kondracki, PhD, Doctor of Dental Surgery

Master in Fixed Prosthetics and Implantology – University Paris VI
Clinical assistant in the Institut of Dentistry, CHU Pitié -
Salpêtrière in Paris.
Currently practicing in the dental office in Warsaw, street Dobra 11
Welcomes you to his web site and invites you to explore it.
This site is designed to present my clinical practice.

Pacjent w świecie dzisiejszej stomatologii (en)

 
  • 3479_600
  • 0563_700

 

Coraz bardziej widoczna obecność marketingu w stomatologii to signum temporis naszych czasów. Wielu pacjentów bezkrytycznie ulega medialnym sukcesom tzw. najnowszych trendów leczenia, a zwłaszcza promocji zabiegów z dziedziny stomatologii estetycznej, bez uświadomienia ich konsekwencji dla stanu uzębienia. Kreowanie poprzez reklamę nowych potrzeb, związanych z atrakcyjnym wyglądem lub rzekomo prozdrowotnych zachowań często skłania pacjentów do korzystania, z usług dentystycznych pomimo braku obiektywnych, medycznych wskazań. Takie sytuacje mogą skłaniać do nadużyć i nieuzasadnionego wykonywania zabiegów stomatologicznych.

 

  • przed _leczeniem_700
  • 0389_700

Postawa etyczna lekarza, nieuleganie nierozsądnym wymaganiom pacjentów w sprawie „upiększenia” wyglądu zębów oraz jego umiejętności pedagogiczne w uświadomieniu konsekwencji, zwłaszcza bardziej inwazyjnych, zabiegów, są tutaj nie do przecenienia.

Lekarz powinien uzmysłowić, zwłaszcza młodym pacjentom, konsekwencje nierozważnego gospodarowania własnym „kapitałem zębowym” i przekonać do stosowania metod leczenia , które nie narażają na większe ryzyko powikłań oraz wcześniejszą utratę uzębienia.