dr n. med. Tomasz Kondracki, lekarz dentysta

specjalizacja z protetyki i implantologii - Uniwersytet Paryż VI   
   asystent w Instytucie Stomatologii Szpitala Pitié-Salpêtrière w Paryżu, prowadzący praktykę lekarską
w gabinecie przy ul. Dobrej 11 w Warszawie,
wita Państwa serdecznie na stronie internetowej
i zaprasza do korzystania z informacji na temat praktyki klinicznej.

Pacjent w świecie dzisiejszej stomatologii

 
  • 3479_600
  • 0563_700

 

Coraz bardziej widoczna obecność marketingu w stomatologii to signum temporis naszych czasów. Wielu pacjentów bezkrytycznie ulega medialnym sukcesom tzw. najnowszych trendów leczenia, a zwłaszcza promocji zabiegów z dziedziny stomatologii estetycznej, bez uświadomienia ich konsekwencji dla stanu uzębienia. Kreowanie poprzez reklamę nowych potrzeb, związanych z atrakcyjnym wyglądem lub rzekomo prozdrowotnych zachowań często skłania pacjentów do korzystania, z usług dentystycznych pomimo braku obiektywnych, medycznych wskazań. Takie sytuacje mogą skłaniać do nadużyć i nieuzasadnionego wykonywania zabiegów stomatologicznych.

 

  • przed _leczeniem_700
  • 0389_700

Postawa etyczna lekarza, nieuleganie nierozsądnym wymaganiom pacjentów w sprawie „upiększenia” wyglądu zębów oraz jego umiejętności pedagogiczne w uświadomieniu konsekwencji, zwłaszcza bardziej inwazyjnych, zabiegów, są tutaj nie do przecenienia.

Lekarz powinien uzmysłowić, zwłaszcza młodym pacjentom, konsekwencje nierozważnego gospodarowania własnym „kapitałem zębowym” i przekonać do stosowania metod leczenia , które nie narażają na większe ryzyko powikłań oraz wcześniejszą utratę uzębienia.