dr n. med. Tomasz Kondracki, lekarz dentysta

specjalizacja z protetyki i implantologii - Uniwersytet Paryż VI   
   asystent w Instytucie Stomatologii Szpitala Pitié-Salpêtrière w Paryżu, prowadzący praktykę lekarską
w gabinecie przy ul. Dobrej 11 w Warszawie,
wita Państwa serdecznie na stronie internetowej
i zaprasza do korzystania z informacji na temat praktyki klinicznej.

Wykształcenie

     
  • dyplom_2005
  • dyplom_2001
  • dyplom_2000
  • dyplom_1999
                 2005            2001            2000            1999

2002-2005

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Praca doktorska na temat zastosowania mostów inlay-onlay i implantów w leczeniu pojedynczych braków zębowych.

2000-2001

Dyplom Uniwersytecki z Tkanek Kostnych i Biomateriałów

Centrum Szpitalno – Uniwesyteckie w Angers (Francja)

1999-2000

Dyplom Uniwersytecki z Implantologii

Uniwersytet Pierre i Marie Curie – Paris VI

Instytut Stomatologii Szpital Pitié-Salpetrière w Paryżu

1998-1999

Szkolenie podyplomowe w Szpitalnym Kolegium Badań Naukowych z Implantologii
Szpital Cochin / Uniwersytet René Descartes – Paris V

1996-1998

Dyplom Uniwersytecki z Protez Stałych

Uniwersytet Pierre i Marie Curie – Paris VI

Instytut Stomatologii Szpital Pitié-Salpetrière w Paryżu

1989-1995

Studia na Oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego.

Akademia Medyczna w Białymstoku

1993-1994

Uniwersytet Paris I Sorbonne

Certyfikat kursu języka francuskiego – poziom zaawansowany

Doświadczenie profesjonalne

Publikacje naukowe