dr n. med. Tomasz Kondracki, lekarz dentysta

specjalizacja z protetyki i implantologii - Uniwersytet Paryż VI   
   asystent w Instytucie Stomatologii Szpitala Pitié-Salpêtrière w Paryżu, prowadzący praktykę lekarską
w gabinecie przy ul. Dobrej 11 w Warszawie,
wita Państwa serdecznie na stronie internetowej
i zaprasza do korzystania z informacji na temat praktyki klinicznej.

Doświadzczenie profesjonalne

2002-2013

Indywidualna praktyka lekarska – NZOZ „Art Dental” – Warszawa

Od 1999

Asystent na Wydziale Protez Stałych i Implantologii

Instytut Stomatologii Centrum Szpitalno-Uniwersyteckie Pitié-Salpetrière – Paryż

1998-2000

Asystent w Instytucie Stomatologii i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Szpital Pitié-Salpetrière – Paryż

1996-1998

Staż podyplomowy na Wydziale Stomatologii Ogólnej, Protetyki i Implantologii

Instytut Stomatologii – Szpital Pitié-Salpetière – Paryż

 Wykształcenie
 Publikacje naukowe