dr n. med. Tomasz Kondracki, lekarz dentysta

specjalizacja z protetyki i implantologii - Uniwersytet Paryż VI   
   asystent w Instytucie Stomatologii Szpitala Pitié-Salpêtrière w Paryżu, prowadzący praktykę lekarską
w gabinecie przy ul. Dobrej 11 w Warszawie,
wita Państwa serdecznie na stronie internetowej
i zaprasza do korzystania z informacji na temat praktyki klinicznej.

Cennik

Każde leczenie stomatologiczne powinno być dostosowane do indywidualnego ogólnego i miejscowego stanu klinicznego pacjenta. Wysokość honorarium, zwłaszcza za leczenie protetyczne, zależy bezpośrednio od wyboru metody leczenia,
a ta z kolei jest wypadkową:

  • aktualnego stanu uzębienia pacjenta
  • obiektywnie ocenionych potrzeb w zakresie leczenia zachowawczo-protetycznego
  • wymagań pacjenta względem komfortu i estetyki
  • wyboru materiałów i technologii, stopnia skomplikowania zabiegu oraz czasu realizacji
Przybliżone koszty zabiegów i uzupełnień
Konsultacja specjalistyczna 100 zł
Usuwanie kamienia, piaskowanie i fluoryzacja 300-500zł
Wybielanie wszytkich zębów 1200 zł
Chirurgia
Ekstrakcja prosta, podcięcie wędzidełka wargi 150-300 zł
Ekstrakcja chirurgiczna np. zęba mądrości 500 zł
Chirurgia implantologiczna - 1 implant 3000 zł
Chirurgia tkanek przyzębia 150-500 zł

Wypełnienia

Wypełnienie zęba materiałem kompozytowym 150-450 zł
Leczenie kanałowe 350-800 zł
Powtórne leczenie kanałowe zęba 500-900 zł
Wkład/nakład koronowy tzw. inlay-onlay kompozytowy, ceramiczny lub złoty

1200 zł

Protetyka

Wkład koronowo-korzeniowy 500 zł
Korona metalowa lub metalowo-porcelanowa 1500 zł
Korona pełnoceramiczna cekronowa 2000 zł
Licówka porcelanowa 1500 zł

Proteza szkieletowa

2500 zł
Proteza szkieletowa na zaczepach precyzyjnych 3500 zł
Zaczep retencyjny dokorzeniowy pod protezę ruchomą (zatrzask, teleskop itp.) 1200-1800 zł
Proteza całkowita 2500 zł
Szyna relaksacyjna 600 zł
Szyna -wzornik implantologiczny 300 zł
Korona na implancie 3500 zł
Proteza całkowita na implanatch typu overdenture 2500 zł
Most adhezyjny 1500 zł za element

Chciałbym Państwa poinformować, że każdy pacjent może otrzymać pisemny kosztorys przewidzianych w planie leczenia zabiegów. Po zakończeniu leczenia mogę również wydać odpowiednie dokumenty (zredagowane przeze mnie w języku polskim, francuskim lub angielskim) w celu uzyskania zwrotu kosztów leczenia od Państwa firmy ubezpieczeniowej.