dr n. med. Tomasz Kondracki, lekarz dentysta

specjalizacja z protetyki i implantologii - Uniwersytet Paryż VI   
   asystent w Instytucie Stomatologii Szpitala Pitié-Salpêtrière w Paryżu, prowadzący praktykę lekarską
w gabinecie przy ul. Dobrej 11 w Warszawie,
wita Państwa serdecznie na stronie internetowej
i zaprasza do korzystania z informacji na temat praktyki klinicznej.

Warto zapobiegać

W mojej pracy zawodowej wypełnianie funkcji edukacyjnej jest częścią naturalnego i otwartego sposobu komunikowania z pacjentami. Dotyczy ono zwłaszcza nauki higieny jamy ustnej dzieci i dorosłych oraz doboru odpowiedniej dla każdego profilaktyki – metodyki i środków. Ponadto nauka pacjentów to także jasne i zrozumiałe wytłumaczenie związków przyczynowo-skutkowych procesów chorobowych oraz zasadności wybranych procedur terapeutycznych.

Dzielenie się z pacjentem wiedzą jest ważne, ponieważ tylko odpowiednio wyedukowany pacjent jest świadomy  - rozumie na czym polega:

  • problem aktualnego schorzenia;
  • zagrożenie wystąpienia innych schorzeń, spowodowanych uwarunkowaniami biologicznymi, genetycznymi oraz nawykami;
  • zakres i stopień trudności leczenia, teraz i w przyszłości;
  • posiada motywację – odczuwa skuteczność leczenia i wierzy w korzyści płynące z profilaktyki i regularnych wizyt kontrolnych, co ogromnie ułatwia współpracę;
  • obdarza lekarza zaufaniem – z upływem czasu obserwuje utrzymywanie się rezultatów leczenia;
  • jest lojalny i przywiązuje się do lekarza, ponieważ odczuwa, że jego zęby… są w dobrych rękach.

 

Drodzy Pacjenci!

Kształtowanie Waszej świadomości i prozdrowotna edukacja jest nie tylko moim obowiązkiem, ale przede wszystkim częścią przyjemności obcowania z Wami. Proszę więc o zadawanie pytań, nawet jeżeli mają Państwo problem z precyzyjnym ich sformułowaniem. Zapytajcie o to, co zawsze chcieliście wiedzieć, ale nie mieliście kogo o to spytać, np. o czyszczenie zębów nitką dentystyczną... Wprawdzie edukacja pacjentów jest czasochłonna i wymaga cierpliwości, ale jej rola w sukcesie profilaktyki i leczenia jest nie do przecenienia.